Phần lớn mỗi người trong chúng ta đều cho rằng, tiền mã hoá/tiền ảo (CryptoCurrency) là một loại tiền tệ. Vậy cryptocurrency có phải là tiền hay không?

Trước hết, tiền tệ được hiểu là vật ngang giá chung để trao đổi hàng hoá, dịch vụ. Tiền được mọi người chấp nhận sử dụng, do Nhà nước phát hành và bảo đảm giá trị bởi các tài sản khác như vàng, kim loại quý, trái phiếu, ngoại tệ. Và đồng thời kinh tế học cũng đã xác định, tiền tệ có các chức năng cơ bản đó là chức năng phương tiện trao đổi, chức năng là phương tiện xác định giá trị, chức năng là phương tiện thanh toán và chức năng là phương tiện tích luỹ tài sản. Có thể thấy, trên thực tế tiền tệ là một trong những đặc trưng của nhà nước, gắn liền với mỗi nhà nước và nó thể hiện rõ nét nhất quyền lực nhà nước. Điều đó có nghĩa rằng một trong những đặc điểm quan trọng của tiền tệ là do một nhà nước hợp pháp phát hành và bảo chứng về giá trị.

Mặc dù ý tưởng của những người tạo ra cryptocurrency là nhằm thay thế các loại tiền tệ truyền thống đã tồn tại hàng nghìn năm qua, khi mà nhà nước bắt đầu xuất hiện trên thế giới. Do đó, thuật ngữ tiền mã hoá/tiền ảo hay CryptoCurrency (trong tiếng Anh) nó đã thể hiện nội dung đó. Tuy nhiên, ý tưởng, và mong muốn đang chưa đi cùng với nhau ở góc độ này. Bởi lẽ, tiền mã hoá dưới góc độ thuần tuý của nó hiện nay – vốn đang do các tổ chức tư nhân phát hành – là không thoả mãn đặc điểm cơ bản nhất của tiền tệ – “do Nhà nước hợp pháp pháp hành”.

Đồng thời, chắc chắn không nhà nước nào muốn mất đi tính quyền lực của mình trong việc phát hành và lưu thông tiền tệ. Nhà nước luôn luôn mong muốn độc quyền về tiền tệ. Tất nhiên trong tương lai, không loại trừ trường hợp một nhà nước đứng ra phát hành một loại tiền mã hoá nào đó. Thì đặc điểm này của tiền mã hoá sẽ lại xuất hiện đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.