Theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản pháp luật khác liên quan, nếu là cá nhân thực hiện chuyển nhượng thì song song với việc chuyển nhượng là việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân. Dưới đây là bài viết tư vấn của Timebit Law về các quy định liên quan đến nội dung thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn góp, cổ phần:

1. Đối với chuyển nhượng vốn góp

»Thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – Giá mua – Chi phí hợp lý liên quan

Trong đó:

• Giá chuyển nhượng là số tiền cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

• Giá mua là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn.

• Chi phí hợp lý liên quan là các chi phí pháp lý phục vụ việc chuyển nhượng, khoản phí, lệ phí nộp ngân sách, các khoản phí khác có liên quan trực tiếp. Các khoản này phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

» Thuế suất: 20%

» Thời điểm xác định thu nhập tính thuế: Thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

2. Đối với chuyển nhượng cổ phần:

» Thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Giá bán – Giá mua – Chi phí hợp lý liên quan

Trong đó:

• Giá bán là giá thực tế chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán.

• Giá mua giá thực tế mua ghi trên hợp đồng nhận chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán.

• Chi phí hợp lý liên quan là chi phí pháp lý phục vụ việc chuyển nhượng, khoản phí, lệ phí nộp ngân sách, các khoản phí khác có liên quan trực tiếp. Các khoản này phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

» Thuế suất: 0,1%

» Thời điểm xác định thu nhập tính thuế: thời điểm mà hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

Trên đây là tư vấn của TimeBit Law. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0948.615.666 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.