blog-grid

Thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

  • 2020-07-03

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn đặt Văn phòng đại diện của công ty mình tại Việt Nam với nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích chung của công ty và bảo vệ các lợi ích ...

Read More read-more