Công tác phòng chống dịch Covid 19

img

Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến rất phức tạp với chủng biến mới, có mức độ lây nhiễm cao, có nguy cơ lây lan nhanh chóng trong cộng đồng, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp. Làm theo hướng dẫn và chỉ thị cuả Bộ Y Tế, Công ty Cổ phần TimeBit Law tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch. Toàn bộ Ban lãnh đạo, nhân viên Công ty khi đến Công ty làm việc phải rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi làm việc và hạn chế tiếp xúc gần.

Ban lãnh đạo Công ty có quy định cụ thể về việc khai báo y tế đối với nhân viên quay trở lại làm việc sau khi di chuyển khỏi địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm kiểm soát lịch trình để đặt ra phương án phòng dịch hiệu quả. Nhờ việc giám sát sát xao, toàn bộ ban lãnh đạo, nhân viên Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các phương án phòng dịch được đề ra.Phòng kế toán – Công ty Cổ phần TimeBit Law

Nhờ những biện pháp phòng dịch hiêu quả, TimeBit Law tự hào mang lại một môi trường làm việc an toàn khỏe mạnh, cùng chung tay với Nhà nước chiến thắng đại dịch!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blog Attachment
  • 22
  • 33
  • 11

Bài viết tương tự