Điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

img

Hiện nay, do tính chất mở cửa thị trường nên ngôn ngữ chính là chìa khóa quan trọng dẫn tới thành công cho mọi người. Việc học ngôn ngữ được mọi người đặc biệt chú trọng không chỉ giới hạn ở tiếng Anh mà còn nhiều ngôn ngữ khác như: tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nhật…Chính vì vậy, các trung tâm ngoại ngữ thành lập ngày càng nhiều tại Việt Nam.
Cơ sở pháp lý:
– Luật doanh nghiệp năm 2014
– Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014
– Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
– Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
– Nghị định 135/ 2018 bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

1. Quy trình thành lập:

Bước 1: Đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục
Bước 2: Thành lập trung tâm ngoại ngữ

2. Điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ:

– Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm. Cụ thể như sau:
Điều kiện về nhân sự
Giám đốc: Tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành ngoại ngữ tương ứng với trung tâm họ giảng dạy hoặc 1 trong số những ngôn ngữ mà trung tâm giảng dạy, đã hoạt động trong ngành giáo dục: ít nhất 3 năm, có quyết định công nhận của doanh nghiệp.
Giám đốc trung tâm có nhiệm kỳ 5 năm
Giám đốc trung tâm bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi
– Giáo viên:

  • Giáo viên phải có bằng cao đẳng sư phạm trở lên, chuyên ngành ngoại ngữ, tin học hoặc bằng cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ, tin học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
  • Tỷ lệ quy đổi: 25 học viên/giáo viên/1 ca học

– Điều kiện về cơ sở vật chất: Phòng học đảm bảo diện tích tối thiểu là: 1,5 m2/
học viên/ca học
– Điều kiện về học liệu: Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học
tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

  • Tài liệu do BGD ban hành
  • Tài liệu tự biên soạn: phải nộp kèm hồ sơ thành lập trung tâm, hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm để được xác nhận.
  • Sử dụng tài liệu do trung tâm khác biên soạn => phải có hợp đồng nhượng quyền và cam kết liên quan đến đảm bảo không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

– Điều kiện về PCCC:
Điều kiện để được cấp GCN đủ điều kiện PCCC:
– Nhân sự: Được bồi dưỡng kiến thức PCCC (thường phải tham gia bồi dưỡng, tập huấn, thi => cấp chứng chỉ) đối với cả nhân viên và giám đốc.
– Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy: Tùy thuộc vào mặt bằng => lên phương án khác nhau, thường bao gồm: nội quy, tiêu lệnh, bình chữa cháy, dây thừng…
– Phương án phòng cháy chữa cháy: được xác định trên địa hình, sơ đồ mặt bằng => Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy.
Lưu ý: Đối với trung tâm ngoại ngữ có sử dụng nhân sự nước ngoài: Doanh nghiệp phải xin phép sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài phải có giấy phép lao động.

3. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ:

– Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ
– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
( Thẩm quyền thành lập và hồ sơ xin thành lập trung tâm ngoại ngữ được quy định tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đàu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.)
– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
– Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận xử lý việc thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 47 Nghị định này;
– Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

5. Thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ

– Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên nhà trường;
– Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc;
– Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm ngoại ngữ, thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại trường hợp thứ 2 trên

6. Hồ sơ mẫu tại Hà Nội: …..

Bài viết tương tự