Nhà đầu tư nước ngoài là gì?

img

Đất nước ta đang trong thời kỳ phát triển, tăng cường hội nhập quốc tế và đang dần mở cửa hơn đối với các nhà đầu tư từ các quốc gia khác nhau. Chính các nhà đầu tư nước ngoài này đã tạo ra thị trường kinh doanh, thương mại đầy cạnh tranh và phong phú cho hoạt động kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, hiện nay việc hiểu đúng và đầy đủ về khái niệm nhà đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều vướng mắc. Để tìm hiểu chính xác và chi tiết hơn về nội dung này, cần phải khai thác những vấn đề sau:

♦    Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài theo quy định Luật đầu tư 2014

Khoản 15 Điều 3 Luật Đầu tư 2014: “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”.

Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cả cá nhân và tổ chức nước ngoài theo quy định pháp luật nước ngoài trong đó: Cá nhân nước ngoài phải là người có quốc tịch nước ngoài (hộ chiếu nước ngoài) và tổ chức được thành lập hợp pháp theo pháp luật nước ngoài. Vì vậy, những cá nhân là người nước ngoài không quốc tịch rõ ràng và tổ chức không được thành lập hợp pháp sẽ không có tư cách là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam và không được hưởng các quyền, ưu đãi đầu tư theo quy định Luật đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Từ khái niệm về nhà đầu tư nước ngoài trong Luật đầu tư có thể nhận thấy rằng, để nhận diện một cá nhân, tổ chức có phải là nhà đầu tư nước ngoài hay không chỉ dựa vào quốc tịch của cá nhân, tổ chức đó mà không dựa vào vị trí địa lý, nơi sinh sống hiện tại của họ là ở quốc gia nào. Bởi vậy, một cá nhân hiện đang sinh sống tại Việt Nam mà có hai quốc tịch, trong đó có một quốc tịch Việt Nam và một quốc tịch của một quốc gia khác thì họ vẫn có đủ tư cách là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật Việt Nam.

Nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư, kinh doanh, phải lưu ý những hiệp định giữa Việt Nam và nước mà nhà đầu tư mang quốc tịch và đặc biệt là những quy định trong cẩm nang cam kết của Việt Nam trong WTO nếu quốc gia mà nhà đầu tư mang quốc tịch và Việt Nam đều là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO.

♦    Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài

Để chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh thì cần có những giấy tờ sau:

– Nếu là cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài đã được hợp pháp hóa lãnh sự và còn thời hạn do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà nhà đầu tư mang quốc tịch cấp.

– Nếu là tổ chức: Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương (giống như giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan nhà nước Việt Nam cấp

cho các doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam) đã được hợp pháp hóa lãnh sự.

Lưu ý: Nếu nhà đầu tư cần sử dụng các loại giấy tờ trên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thì còn cần cung cấp bản công chứng bản dịch hộ chiếu hợp pháp hóa lãnh sự hoặc bản công chứng bản dịch quyết định thành lập/ đăng ký kinh doanh của tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài.

 

Trên đây là tư vấn của TimeBit Law. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0948.615.666 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết tương tự