blog-grid

Điều kiện kinh doanh vàng

  • 2020-08-15

1. Điều kiện kinh doanh vàng miếng: • Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. • Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên. • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kin...

Read More read-more