blog-grid

CRYPTO CÓ PHẢI LÀ PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN?

  • 2021-08-21

Trước hết, Theo Khoản 2 Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010:  “Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hoà...

Read More read-more
blog-grid

CRYPTO CÓ PHẢI LÀ TIỀN TỆ?

  • 2021-08-21

Phần lớn mỗi người trong chúng ta đều cho rằng, tiền mã hoá/tiền ảo (CryptoCurrency) là một loại tiền tệ. Vậy cryptocurrency có phải là tiền hay không? Trước hết, tiền tệ được hiểu là vật ngang gi...

Read More read-more