blog-grid

Hậu quả pháp lý đối với doanh nghiệp không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký

  • 2020-09-01

Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký địa chỉ trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh. Đây đồng thời là đia chỉ nhận thông báo thuế, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp với đối tác, với kh...

Read More read-more