blog-grid

Nhà đầu tư nước ngoài muốn thực hiện dự án tại Việt Nam nhưng không muốn thành lập tổ chức kinh tế thì thực hiện theo thủ tục nào?

  • 2020-05-29

TL: Trong trường hợp này nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, theo đó Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài ...

Read More read-more