blog-grid

Nghị định 122/2020/NĐ-CP về biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc

  • 2020-10-15

      Ngày 15/10/2020 là ngày có hiệu lực của Nghị định 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai tr...

Read More read-more