Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

img

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động, phương hướng kinh doanh. Do vậy dẫn đến thay đổi các nội dung đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp này, doanh nghiệp bắt buộc thực hiện thêm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, và cần lưu ý đến thời hạn thông báo để tránh bị xử phạt theo quy định pháp luật

1. Các trường hợp phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung sau thì phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp:

+ Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

+ Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần trong trường hợp không góp đủ vốn trong thời hạn cam kết góp và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

+ Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ,…

2. Thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Như vậy doanh nghiệp sẽ phải có trách nhiệm làm thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/thành phố) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Nếu không sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh

<<thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh >>>

Trên đây là nội dung tư vấn của TimeBit Law. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0948.615.666 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!

Blog Attachment
  • thay-doi-dang-ki-kinh-doanh-4
  • thay-doi-dang-ki-kinh-doanh-3

Bài viết tương tự