Tôi muốn hỏi những lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh?

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn câu hỏi của anh. Dưới đây là những lưu ý khi anh muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình:

Thứ nhất, nếu muốn tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh. Trong trường hợp doanh nghiệp, có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh.

Thứ hai, thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm. Doanh nghiệp sẽ được tạm ngừng kinh doanh nhiều lần liên tiếp.

Thứ ba, việc tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không cần phải trực tiếp làm thủ tục xác nhận tạm ngừng với cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chậm nhất không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của doanh nghiệp .

Thứ tư, doanh nghiệp trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Như vậy, doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh, và không phải thông báo với cơ quan thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của TimeBit Law. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0948.615.666 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết tương tự