Tôi muốn hỏi thủ tục tạm ngừng kinh doanh cho Công ty của mình do gặp khó khăn do Covid?

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19 nhiều nơi phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội, điều này đã đẩy doanh nghiệp rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn. Và phương án xin Tạm ngừng kinh doanh được xem là một trong những lựa chọn hợp lý nhất lúc này.  Vậy để tạm ngừng kinh doanh đúng quy định của pháp luật và hạn chế các rắc rối pháp lý, Doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục dưới đây:

 

* Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp cần lưu ý, với mỗi loại hình doanh nghiệp thành phần hồ sơ đăng ký tạm ngừng sẽ có sự khác nhau, cụ thể như sau:

Công ty hợp danh

 

Công ty TNHH 1 thành viên  Công ty TNHH có từ 02 thành viên trở lên Công ty cổ phần
 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu quy định)

2. Quyết định và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh

3.Giấy ủy quyền (nếu cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của một đơn vị ngoài)

 

1.Thông báo tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu quy định)

2. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tạm ngừng kinh doanh công ty

3. Giấy ủy quyền (nếu cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của một đơn vị ngoài)

 

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu quy định)

2. Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty về việc tạm ngừng kinh doanh

3. Giấy ủy quyền/ hợp đồng ủy quyền (nếu cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của một đơn vị ngoài)

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu quy định)

2. Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty về việc tạm ngừng kinh doanh;

3. Giấy ủy quyền/ hợp đồng ủy quyền (nếu cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của một đơn vị ngoài)

 

 

Bước 2: Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ tạm ngừng kinh doanh như trên, Người đại diện theo pháp luật/ người được ủy quyền nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp:  https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn

Thời gian xử lý hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Phòng đăng ký sẽ trả lời về việc hồ sơ có được chấp thuận hay không. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ liên lạc với bộ phận một cửa để đăng ký nhận kết quả. Nếu hồ sơ bị sửa đổi bổ sung thì doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh lại hồ sơ và nộp lại.

 

* Lưu ý:

– Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày đăng ký tạm ngừng kinh doanh

– Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá 01 (một) năm. Sau khi hết thời hạn tạm ngừng, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Sau khi nhận được Giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ tạm ngừng theo thời gian được ghi trên giấy xác nhận. Doanh nghiệp tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh sau ngày tạm dừng. Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động trở lại sau khi hết thời hạn tạm ngừng hoặc xin hoạt động trở lại trước thời hạn đã đăng ký.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của TimeBit Law. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0948.615.666 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!

Bài viết tương tự