Trường hợp nào phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

img

Để quản lý các dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Pháp luật yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư đối với các trường hợp dưới đây:

  1. Căn cứ pháp lý

– Luật đầu tư năm 2014

– Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư

  1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật đầu tư 2014, khi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Tổ chức kinh tế khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

  1. Các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Khoản 2 Điều 36 Luật đầu tư 2014 có quy định, khi thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tỏ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC không thuộc một trong các trường hợp phải thực hiện thủ tục đầu tư ở trên;

– Dự án đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

* Lưu ý:

Với các trường hợp không phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này, nếu có nhu cầu Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định.

Đối với các dự án phải xin quyết định chủ trương của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

>>> Thủ tục xin Giấy chứng nhận đầu tư Nhà đầu tư nước ngoài muốn làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm những tài liệu gì?

Trên đây là nội dung tư vấn của TimeBit Law. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 0948.615.666 để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Xin chân thành cảm ơn!

Blog Attachment
  • truong-hop-nao-phai-xin-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu-2
  • truong-hop-nao-phai-xin-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu

Bài viết tương tự