blog-grid

Giấy phép lao động

  • 2020-05-09

1. Lưu ý khi xin Giấy phép lao động: – Khi xin văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài cần xin trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài; – Khi x...

Read More read-more