Uncategorized

How to set up a company in Singapore?

 1. Lợi ích thành lập công ty nước ngoài tại Singapore
 • Không áp thuế trên cổ tức (dividends) và lãi vốn (capital gains).
 • Singapore có chính sách thông thoáng về thủ tục và thuế (thuế cơ bản là 17% cho lợi nhuận phát sinh từ Singapore, nhưng sẽ được miễn giảm những năm đầu tiên tùy từng trường hợp cụ thể. Các công ty khởi nghiệp được hưởng thêm lợi ích về thuế. Trong ba năm kinh doanh liên tiếp đầu tiên, các công ty khởi nghiệp có thể đủ điều kiện được miễn thuế 125,000 đô la Singapore đối với doanh thu 200,000 đô la Singapore đầu tiên. Để đủ điều kiện được miễn trừ này, một công ty phải có không quá 20 cổ đông và ít nhất một trong số các cổ đông phải nắm giữ tối thiểu 10% cổ phần.
 • Có nhiều chính sách ưu đãi dành cho công ty nước ngoài, đặc biệt là công ty mới thành lập.
Thuế thu nhập (SGD)Tỷ lệ tính thuế
100,0000%
200,0002.97%
300,0003.97%
400,0005.95%
500,0007.14%
1,000,00010.6%
2,000,00013.8%
3,000,00014.87%
5,000,00015.72%
10,000,00016.36%
 1. Yêu cầu chung
 • Hoạt động kinh doanh: Yêu cầu tối thiểu 1 hoạt động kinh doanh chủ đạo, Tối đa 2 hoạt động kinh doanh.
 • Giám đốc: tối thiểu 1 Giám đốc, tối thiểu 1 Giám đốc Singapore.
 • Thư ký: Tối thiểu một thư ký là người Singapore hoặc thường trú tại Singapore
 • Địa chỉ đăng ký của công ty: Địa chỉ văn phòng Singapore bắt buộc.

3. Quy trình và thời thời gian dự kiến

Bước 1: Khách hàng cung cấp các thông tin và hồ sơ. Thanh toán phí.

Bước 2: Soạn thảo các hồ sơ: trong vòng 02 ngày làm việc.

Bước 3: Gửi hồ sơ cho Đại lý kiểm tra: 2-3 ngày làm việc.

Bước 4: Đại lý xác nhận và gửi hồ sơ để ký.

Bước 5: Khách hàng tiến hành ký hồ sơ thành lập công ty.

Bước 6: Nhận kết quả: mất khoảng 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 7: Hoàn tất quy trình.

4. Tài liệu yêu cầu

 • Tài liệu về địa chỉ và passport của Giám đốc
 • Tài liệu về địa chỉ và passport của Chủ sở hữu
 • Tài liệu khác nếu có yêu cầu

Chi phí dự kiến chỉ từ: 3,900 USD

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *