Service

DAOs là gì

Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là một dạng cấu trúc pháp lý mới nổi trong đó sẽ không có cơ quan quản lý trung ương và các thành viên đều hoạt động với cùng một mục tiêu chính là vì lợi ích tốt nhất của tổ chức. Dạng cấu trúc pháp lý này được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng đam mê tiền kỹ thuật số và blockchain, DAO có một đặc điểm là được sử dụng để đưa ra quyết định từ dưới lên trên.

Mục đích chính của các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là cho phép các thực thể quản lý và quản trị phi tập trung, cũng giống như các tập đoàn truyền thống nhưng chỉ là không có cơ quan trung ương. DAO sẽ tận dụng công nghệ blockchain và các hợp đồng thông minh để thực hiện được mục đích này.

Cách DAO hoạt động

Phi tập trung: Giống như tiền kỹ thuật số, DAO được phân tác, nghĩa là chúng không bị kiểm soát bởi một tổ chức hoặc cơ quan trung ương duy nhất ví dụ như chính phủ hoặc ngân hàng trung ương. Thay vào đó, chúng hoạt động trên một mạng lưới gồm các máy tính, nút và người tham gia.

Hợp đồng thông minh: DAO cần và phụ thuộc vào các hợp đồng thông minh để hoạt động, các hợp đồng thông minh này sẽ tự động giải quyết các thỏa thuận dựa theo các mã lệnh đã được soạn sẵn. Các hợp đồng thông minh này sẽ tự thực thi và xử lý các quyết định được thực hiện trên mạng lưới blockchain.

Đưa ra quyết định: Với DAO, các quyết định không được xác định hay đưa ra bởi một cá nhân hay một tổ chức duy nhất. Thay vào đó, các quyết định được thực hiện bởi một nhóm tập thể những người lãnh đạo và những người nắm giữ token có quyền biểu quyết. Các quyết định được thông qua sẽ dựa trên các quy tắc và điều kiện đã được thiết lập trước trong hợp đồng thông minh.

Tính minh bạch: DAO thường minh bạch, do mọt quyết định và giao dịch đều được ghi lại trên một mạng lưới blockchain công khai. Sự minh bạch này sẽ đảm bảo trách nhiệm giải trình và hỗ trợ ngăn chặn các hoạt động gian lận.

Quyền tự trị: Thuật ngữ “tự trị” trong tên gọi đầy đủ của DAO đề cập đến bản chất tự thực thi các hợp đồng thông minh. Sau khi các quy tắc và điều kiện đã được thiết lập, DAO hoạt động mà không cần đến sự can thiệp của con người

Các cách sử dụng: DAO có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chằng hạn như quản lý quỹ, đưa ra quyết định đầu tư, quản lý các dự án có nguồn mở hay cả các ứng dụng phi tập trung (dAPP). DAO rất phổ biến trong các lĩnh vực như tài chính phi tập trung (DeFi) và quản trị mạng blockchain. 

Những người nắm giữ token: Mức ảnh hưởng của những người trong DAO phụ thuộc vào số lượng token của dự án DAO mà họ nắm giữ hoặc qua số phiếu bầu mà họ có được. Điều này giúp họ sẽ có tiếng nói hơn trong việc chỉ đạo và quản lý tổ chức.

Tổng kết lại, DAO được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa ra các quyết định, quản trị và quản lý phi tập trung các thực thể sử dụng công nghệ blockchain và hợp đồng thông minh. DAO cung cấp sự minh bạch, quyền tự chủ và nhiều cách tiếp cận tập thể để giám sát và điều hành các thực thể mà không cần đến một cơ quan trung ương. 

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *