Service

DAOs là gì

Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) là một dạng cấu trúc pháp lý mới nổi trong đó sẽ không có cơ quan quản lý trung ương và các thành viên đều hoạt động với cùng một mục tiêu chính là vì lợi ích tốt nhất của tổ chức. Dạng cấu trúc pháp lý […]

  • 1
  • 2