Service

Cách thành lập tổ chức tại Panama

Các tổ chức tiền kỹ thuật số được thiết kế để thúc đẩy sự phân cấp và hỗ trợ phát triển dự án. Bằng cách cung cấp sự hỗ trợ mà không cần tham gia trực tiếp, các tổ chức tiền kỹ thuật số sẽ đảm bảo sự phân cấp bởi một thực thể duy nhất

Blockchain không được tạo ra một cách trống rỗng mà vẫn cần một mức độ tập trung nhất định để khởi động dự án. Do đó khi phát triển một dự án cần có một chất xúc tác là một tổ chức hoạt động có lợi nhuận

Các tổ chức sẽ chịu trách nhiệm trong việc hỗ trợ phát triển và xây dựng blockchain nhưng theo một cách thụ động và song song. Chính nhờ cách tiếp cận phi tập trung này đã tạo ra một nơi trú ẩn giả an toàn cho các nhà phát triển để tiếp tục phát triển dự án mà không sợ token sẽ trở thành chứng khoán

 1. Mục tiêu
 • Quảng bá tiền kỹ thuật số: Nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của công chúng về tiền kỹ thuật số
 • Hỗ trợ phát triển: Cung cấp tài nguyên và hỗ trợ những người phát triển tiền kỹ thuật số
 • Thi hành quy định: Thiết lập các nguyên tắc trong việc sử dụng và giao dịch tiền kỹ thuật số
 1. Hoạt động
 • Các chương trình giáo dục: Tổ chức các hội thảo, tọa đàm và khóa học để quảng bá tiền kỹ thuật số cho công chúng.
 • Nghiên cứu và phát triển: Hỗ trợ các sáng kiến và nghiên cứu để cải thiện công nghệ tiền kỹ thuật số
 • Vận động chính sách: Làm việc với các nhà quản lý để ủng hộ các chính sách tiền kỹ thuật số công bằng và hiệu quả
 1. Các lợi ích
 • Bảo vệ được tài sản và có nhiều lợi thế về thuế và bảo mật
 1. Vốn thành lập
 • Panama: 10,000 USD (~243,000,000VNĐ)
 • Thụy Sĩ: 50,000 CHF (~1,400,000,000VNĐ)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *