Newsletter

Thái Lan đề xuất đánh thuế tiền điện tử

Mới đây, chính phủ Thái Lan đã đề xuất quy định về việc thu thuế từ nguồn tài sản nước ngoài, bao gồm cả tiền điện tử của bất kỳ người nào cư trú tại Thái Lan trong 180 ngày. Không giống như quy định trước khi, chỉ có thu nhập từ nước ngoài chuyển về Thái Lan trong một năm tài chính mới bị đánh thuế. Quy định mới sẽ cải khắc phục lỗ hổng này và sẽ buộc mọi cá nhân phải khai báo bất kỳ khoản thu nào kiếm được từ nước ngoài, ngay cả khi khoản thu đó có được sử dụng cho nền kinh tế địa phương hay không

Đối tượng nào sẽ bị tác động và tại vì sao ?

Theo các chuyên gia pháp lý, chính sách này dường như tác động đến ba mục tiêu chính gồm: Người thường trú giao dịch trên thị trường chứng khoán nước ngoài thông qua môi giới nước ngoài, người giao dịch tiền điện tử và công dân Thái sử dụng công ty nước ngoài để lưu trữ lợi nhuận nhằm thực hiện việc trốn thuế. 

Việc đề xuất ban hành các quy định mới này xuất phát từ nhu cầu tăng trưởng kinh tế và giảm bất bình đẳng thu nhập ở Thái Lan. Chính phủ sẽ thắt chặt các lỗ hổng trong quy định về thuế đối với thu nhập từ nước ngoài nhằm tăng khoản thu quốc gia giúp chi trả cho các biện pháp kích thích nền kinh tế.

Khi nào các chính sách mới có hiệu lực, và liệu chúng có hiệu quả ?

Quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 và sẽ cho phép cơ quan chức năng đánh thuế thu nhập từ nước ngoài của cá nhân vào năm 2025. Tuy nhiên, quy định mới cũng đặt ra câu hỏi liệu đây có phải là cách hiệu quả nhất để tăng khoản thu cho Thái Lan hay không. Đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử, nơi phương pháp đánh giá thu nhập từ tiền điện tử hiện nay của Thái Lan vẫn còn khá mơ hồ và chưa có cơ sở pháp lý cụ thể.

Một số chuyên gia cho rằng về lâu dài, những chính sách mới này khó có thể đạt được mục tiêu về sự công bằng của chính phủ mà có thể còn làm trầm trọng thêm khoảng cách giàu nghèo, vì nhiều cá nhân giàu có đầu tư bài bản sẽ có nhiều cách trốn tránh nghĩa vụ thuế trong khi thứ thuế thực sự mà chính phủ thu được chỉ đến từ những người nghèo thực sự tham gia vào thị trường tiền điện tử.

Tổng kết lại, các chính sách thuế mới này có thể không thực sự hiệu quả trong lĩnh vực tiền điện tử, lợi nhuận từ việc đầu tư tiền điện tử chưa chắc được người dùng chuyển đổi sang tiền tệ pháp định, điều này khiến chính phủ khó có thể đánh giá mức thuế suất. Do đó, chính phủ Thái Lan trước tiên cần công bố các hướng dẫn định mức thuế cụ thể đối với hoạt động đầu tư tiền điện tử trước, sau đó công bố chính sách mới về thu thuế tiền điện tử.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *